KURULLAR

DÜZENLEME KURULU

Dernek Başkanı
Prof. Dr. Şansın TÜZÜN
OSTEOAKADEMİ 2023 Koordinatörü
Prof. Dr. F. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Prof. Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ
Prof. Dr. Jale MERAY
Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI
Prof. Dr. Zeynep Ülkü AKARIRMAK
Prof. Dr. Oya ÖZDEMİR
Prof. Dr. Zafer GÜNENDİ

TÜRKİYE OSTEOPOROZ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
Prof. Dr. Şansın TÜZÜN
2. Başkan
Prof. Dr. Nurten ESKİYURT
Genel Sekreter
Prof. Dr. Ülkü AKARIRMAK
Muhasip
Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN
Veznedar
Dr. Öğr. Üyesi Rana TERLEMEZ
Üye
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Üye
Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI