Bilimsel Program

Saat / Salon Salon A
13.30- 14.00 AÇILIŞ TÖRENİ
Türkiye Osteoporoz Derneği’nin 25 yıllık Serüveni-Sinevizyon

AÇILIŞ KONUŞMALARI
Osteoakademi 2023 Koordinatörü
Türkiye Osteoporoz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
14.00-14.30  AÇILIŞ KONFERANSI
Osteoporoz: Dünden Yarına
14.30-15.00 KONFERANS
Osteoporoz ve Osteoartritin Sanatsal Boyutları
15.00-15.30  Kahve Arası
15.30-16.15 UYDU SEMPOZYUM
16.15-17.45 YUVARLAK MASA: KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA FTR MİSYONU
Algoloji Yaklaşımı
Rehabilitasyon Yaklaşımı
Fizik Tedavi Uygulamaları
Romatoloji Yaklaşımı
17.45-18.30 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Saat / Salon Salon A
09.00-09.30 KONFERANS
Osteoporoz tedavisi-Ne kadar Süre İle?
09.30-10.15 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: OSTEOPOROZDA KARMAŞIK OLGULAR: SORULAR-YANITLAR
Osteoporozda Karmaşık Olgular-I
Osteoporozda Karmaşık Olgular-II
10:15-10:45 Kahve Arası
10.45-11.45 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ?
Steroid ve Hyaluronik Asit Enjeksiyonları
PRP ve Kök Hücre Tedavileri Kime, Nasıl?
Osteoartrit Tedavisinde Besin Desteklerinin Yeri
11.45-12.30 UYDU SEMPOZYUM
12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: OSTEOPOROZDA İLAÇ DIŞI TEDAVİLER
Osteoporoz Tedavisinde D Vitamini
Osteoporozdan Korunma ve Tedavide Protein, Vitamin ve Mineraller
Osteoporozda Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Reçeteleme
14.30-15.30 YUVARLAK MASA: OSTEOPOROTİK VERTEBRA KIRIKLARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yaklaşımı
Beyin ve Sinir Cerrahisi Yaklaşımı
Ortopedi ve Travmatoloji Yaklaşımı
15.30-16.15 UYDU SEMPOZYUM
16.15-16.45 Kahve Arası
16.45-18.00 FLS CAFE-İNTERAKTİF OTURUM: KIRIK LİYEZON SERVİSLERİ-NASIL GELİŞTİRELİM?
Kırık Liyezon Servislerinin Önemi, Dünya’da ve Türkiye’de Durum
Kırık Liyezon Servislerinde Yaşanan Zorluklar, Çözüm Önerileri
18.00-19.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Saat / Salon Salon A
09.00-09.30 KONFERANS
Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı
09.30-10.10 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: NÖROPATİK AĞRI BİLGİLERİMİZİ GÜNCELLEYELİM
Nöropatik Ağrıya Yaklaşım: Değerlendirme Nasıl Yapılmalı?
Nöropatik Ağrıda Kanıta Dayalı Tedavi
10.10-10.40 Kahve Arası
10.40-11.20 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: SARKOPENİ BİLGİLERİMİZİ GÜNCELLEYELİM
Sarkopenide Tanısal Yaklaşımlar
Sarkopenide Tedavi Seçenekleri
11.20-12.20 TARTIŞMA OTURUMU: KAS-İSKELET SİSTEMİ AĞRILARINA KLİNİK YAKLAŞIM NASIL OLMALI?
Omurga Ağrılarında Girişimsel Yaklaşım-Kime? Ne zaman?
Kalça İmpingement Sendromuna Yaklaşım
Omuz İmpingement Sendromuna Yaklaşım
12:20 KAPANIŞ