Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından akredite edilip 15,5 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir. Kongre sonrasında kredinizi tanımlayabilmeniz için TC Kimlik numaranızı TTB Konu Başlığı ile osteoporoz@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz.

Bilimsel Program

Saat / Salon Salon A
12.45-13.15 AÇILIŞ TÖRENİ
Türkiye Osteoporoz Derneği’nin 25 Yıllık Serüveni - Sinevizyon
AÇILIŞ KONUŞMALARI
Osteoakademi 2023 Koordinatörü - Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
Türkiye Osteoporoz Derneği Yönetim Kurulu Başkanı - Prof. Dr. Şansın TÜZÜN
13.15-13.45 AÇILIŞ KONFERANSI
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Nurten ESKİYURT, Prof. Dr. Merih SARIDOĞAN

Osteoporoz: Dünden Yarına
Prof. Dr. Şansın TÜZÜN
13.45-14.15 KONFERANS
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Ülkü AKARIRMAK, Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI

Kas İskelet Sorunlarının Sanata Yansımaları
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL
14.15-15:00
Uydu Sempozyumu - Genveon
Olgular Eşliğinde Osteoporozda Bifosfonat Tedavisi
Moderatör: Prof. Dr. Kenan Akgün
Konuşmacı: Prof. Dr. Yeşim Kirazlı

15.00-15.30 Kahve Arası
15.30-16.15
Uydu Sempozyumu - Tab İlaç
Osteoporozda Destek Tedaviler
Moderatör: Elif Pahsa
Konuşmacılar: Elif Pahsa, İlknur Aktaş

16.15-17.45 YUVARLAK MASA: KAS-İSKELET SİSTEMİ HASTALIKLARINDA FTR MİSYONU
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ

Algoloji Yaklaşımı - Prof. Dr. Kenan AKGÜN
Rehabilitasyon Yaklaşımı - Prof. Dr. Şehim KUTLAY
Fizik Tedavi Uygulamaları - Prof. Dr. Berrin DURMAZ
Romatoloji Yaklaşımı - Prof. Dr. Özgür AKGÜL
17.45-18.45 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Doç. Dr. Aysun GENÇ, Dr. Öğr. Üyesi Rana TERLEMEZ
  S-01 Postmenopozal Osteoporoz Hastalarında Yüz Yüze Rehabilitasyon ile Telerehabilitasyonun Kas Gücü, Denge ve Yaşam Kalitesi Üzerine Etkisinin Araştırılması
Elif Umay Ataş
  S-02 Osteopeni/Osteoporoz Hastalarında Prognostik Nutrisyonel İndeks ile Kemik Mineral Yoğunluğu, Kırık Riski Değerlendirme Aracı ve Disabilite Arasındaki İlişki: Kesitsel Çalışma
Dilek Baday Keskin
  S-03 M-RNA Covid-19 Aşısını Takiben Omuzda Gelişen Yaralanmalar
Elif Umay Ataş
  S-04 Kırsal Kesimde Yaşayan Bireylerde Osteoporoz Bilgi ve Farkındalık Düzeylerinin Belirlenmesi
Oğuzhan Kandemir
  S-05 Lateral Epikondilitte Enjeksiyon Terapilerinin ve Ortezlerin Karşılaştırılması
Ahmet Öztermeli
  S-06 Deprem Sonrası Kas-İskelet Sistemi Yaralanmalarının Boyutu: Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi FTR Kliniği Deneyimi
Aysun Genç
Saat / Salon Salon A
08:00-09:00 UZMANINA DANIŞ TOPLANTISI
Osteoartritin Seyrini Değiştirebiliyor muyuz? Değiştirebilecek miyiz?

Prof. Dr. Lale ALTAN İNCEOĞLU
09.00-09.30 KONFERANS
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL, Prof. Dr. Jale İRDESEL

Osteoporoz Tedavisi-Ne kadar Süre İle?
Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI
09.30-10.15 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: OSTEOPOROZDA KARMAŞIK OLGULAR: SORULAR-YANITLAR
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Sema ÖNCEL, Prof. Dr. Berrin DURMAZ

Osteoporozda Karmaşık Olgular-I - Prof. Dr. Özlen PEKER
Osteoporozda Karmaşık Olgular-II - Prof. Dr. Özlem EL
10:15-10:45 Kahve Arası
10.45-11.45 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: OSTEOARTRİT TEDAVİSİNDE NEREDEYİZ?
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Kenan AKGÜN, Prof. Dr. Şehim KUTLAY

Steroid ve Hyaluronik Asit Enjeksiyonları Kime, Nasıl? - Prof. Dr. Zafer GÜNENDİ
PRP ve Kök Hücre Tedavileri Kime, Nasıl? - Prof. Dr. Funda ATAMAZ ÇALIŞ
Tedavide Besin Desteklerinin Yeri - Prof. Dr. Rezzan GÜNAYDIN
11.45-12.30
Uydu Sempozyumu - Recordati
Kas İskelet Sistemi Ağrılarında Feniramidolün Yeri
Konuşmacılar: Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal, Prof. Dr. Barkın Berk

12.30-13.30 Öğle Yemeği
13.30-14.30 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: OSTEOPOROZDA İLAÇ DIŞI TEDAVİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Şansın TÜZÜN, Prof. Dr. Zafer GÜNENDİ

Osteoporoz Tedavisinde D Vitamini
- Prof. Dr. Ülkü AKARIRMAK
Osteoporozdan Korunma ve Tedavide Protein, Vitamin ve Mineraller - Prof. Dr. Jale İRDESEL
Osteoporozda Fiziksel Aktivite ve Egzersiz Reçeteleme - Doç. Dr. Aysun GENÇ
14.30-15.15
Uydu Sempozyumu - Amgen
Tara, Güçlendir, Koru! Prolia ile Osteoporoz Tedavisinde Kanıtlanmış Etkililik ve Güvenlilik
Moderatör: Prof. Dr. Şansın Tüzün
Konuşmacılar: Doç Dr. Canan Şanal Toprak, Prof. Dr. Cemil Kayalı

15.15-16.15 YUVARLAK MASA: OSTEOPOROTİK VERTEBRA KIRIKLARINA MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM
Oturum Başkanı:
Prof. Dr. Jale MERAY

Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yaklaşımı - Prof. Dr. Saime AY
Beyin ve Sinir Cerrahisi Yaklaşımı - Prof. Dr. Hakan EMMEZ
Ortopedi ve Travmatoloji Yaklaşımı - Prof. Dr. Alpaslan ŞENKÖYLÜ
16.15-16.45 Kahve Arası
16.45-18.00 FLS CAFE-İNTERAKTİF OTURUM: KIRIK LİYEZON SERVİSLERİ - NASIL GELİŞTİRELİM?
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Yeşim GÖKÇE KUTSAL, Prof. Dr. Ülkü AKARIRMAK, Prof. Dr. Yeşim KİRAZLI

Kırık Liyezon Servislerinin Önemi, Dünya’da ve Türkiye’de Durum - Prof. Dr. Şansın TÜZÜN
Kırık Liyezon Servislerinde Yaşanan Zorluklar, Çözüm Önerileri - Prof. Dr. Dilşad SİNDEL
18.00-19.00 SÖZLÜ BİLDİRİLER
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Özgür AKGÜL, Öğr. Gör. Dr. Ayça UTKAN KARASU
  S-07 Fibromiyaljili Hastalarda Vitamin D Tedavisinin Bir Etkisi Var mı?
Nur Kesiktaş
  S-08 Covid-19 Aşısı Sonrası Adheziv Kapsülit Gelişen Hastaların Analizi
Cevriye Mülkoğlu
  S-09 İnmeli Hastalarda Kemik Mineral Yoğunluğunun Klinik ve Fonksiyonel Durumla İlişkisi
Arzu Atıcı
  S-10 İskelet Kas Kütlesi, Kemik Mineral Yoğunluğu ile İlişkili midir?
Selda Çiftçi
  S-11 Birinci Karpometakarpal Eklem Tutulumunun El Osteoartritinde Ağrı ve Fonksiyonel Durum Üzerine Etkisi
Ayça Utkan Karasu
  S-12 Fibromiyalji Sendromunda B12 Vitamini, 25 Oh D Vitamini Düzeylerinin Nöropatik Ağrı ve Hastalık Şiddeti ile İlişkisi
Gülcan Öztürk
Saat / Salon Salon A
08:00 - 09:00 UZMANINA DANIŞ
Dansitometrik Ölçümler Klinisyen Gözü ile Nasıl Değerlendirilmeli?

Prof. Dr. Oya ÖZDEMİR
09:00 - 09:30 KONFERANS
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Burcu DUYUR ÇAKIT, Doç. Dr. Serdar KESİKBURUN

Kas-İskelet Sistemi Hastalıklarında Akılcı İlaç Kullanımı - Uzm. Dr. Ayşegül YAMAN
09.30-10.15 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: NÖROPATİK AĞRI BİLGİLERİMİZİ GÜNCELLEYELİM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Dilşad SİNDEL, Prof. Dr. Funda ATAMAZ ÇALIŞ

Nöropatik Ağrıya Yaklaşım: Değerlendirme Nasıl Yapılmalı? - Prof. Dr. Ayşe KÜÇÜKDEVECİ
Nöropatik Ağrıda Kanıta Dayalı Tedavi - Öğr. Gör. Dr. Ayça UTKAN KARASU
10:15 - 10:45 Kahve Arası
10:45 - 11:30 DENEYİM PAYLAŞIMI OTURUMU: SARKOPENİ BİLGİLERİMİZİ GÜNCELLEYELİM
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Oya ÖZDEMİR, Prof. Dr. Saime AY

Sarkopenide Tanısal Yaklaşımlar - Prof. Dr. Sibel EYİGÖR
Sarkopenide Tedavi Seçenekleri - Prof. Dr. Hatice UĞURLU
11:30 - 12:30 TARTIŞMA OTURUMU: KAS-İSKELET SİSTEMİ AĞRILARINA KLİNİK YAKLAŞIM NASIL OLMALI?
Oturum Başkanları:
Prof. Dr. Özlen PEKER, Prof. Dr. Özlem EL

Omurga Ağrılarında Girişimsel Yaklaşım-Kime? Ne zaman? - Doç. Dr. Serdar KESİKBURUN
Kalça İmpingement Sendromuna Yaklaşım - Prof. Dr. Burcu DUYUR ÇAKIT
Omuz İmpingement Sendromuna Yaklaşım - Dr. Öğr. Üyesi Rana TERLEMEZ
12:30 KAPANIŞ