Kurullar

TÜRKİYE OSTEOPOROZ DERNEĞİ YÖNETİM KURULU

Başkan
F. Yeşim Gökçe Kutsal

2. Başkan
Ayşe Küçükdeveci

Genel Sekreter
Oya Özdemir

Veznedar
Jale Meray

Sayman
Zafer Günendi

Üyeler
Yeşim Kirazlı
Merih Sarıdoğan

KOORDİNATÖR

Merih Sarıdoğan

BİLİM KURULU

Yeşim Gökçe Kutsal
Merih Sarıdoğan
Nurten Eskiyurt
Ülkü Akarırmak
Şansın Tüzün
Ayşe Küçükdeveci
Deniz Palamar Kadıoğlu
Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
Sina Esmaeilzadeh Arman