bilimsel program

10:45 - 11:00

AÇILIŞ

11:00 - 12:00 COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE KAS İSKELET SİSTEMİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Nurten Eskiyurt
11:00 - 11:10 Prof. Dr. Hidayet Sarı COVID Sürecinde Başından Geçenleri Anlatıyor!
Prof. Dr. Hidayet Sarı
11:10 - 11:40 Pandemi Sürecinde Kas, Kemik ve Eklemler (Osteoporoz, Osteoartrit, Sarkopeni)
Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
Prof. Dr. Merih Sarıdoğan
11:40 - 12:00 Tartışma
12.30 - 13.30 Ara
13:30 - 14:30 OSTEOPOROZ VE OSTEOPOROTİK KIRIKLARDAN KORUNMA
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
13:30 - 14:45 Beslenme
Prof. Dr. Şansın Tüzün
13:45 - 14:00 Kalsiyum Destekleri, D Vitaminleri ve Korunmada Önemleri
Prof. Dr. Merih Sarıdoğan
14:00 - 14:15 Kırıklardan Korunmada Egzersizler
Prof. Dr. Nurten Eskiyurt
14:15 - 14:30 Tartışma
14:30 - 15:00 Ara
15:00 -16:00 OSTEOARTRİT VE NSA IDLAR
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Merih Sarıdoğan
15:00 - 15:15 Osteoartritte Tedavi Güncellemeleri
Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci
15:15 - 15:30 Osteoartritte Telemedizin
Prof. Dr. Ülkü Akarırmak
15:30 - 15:45 Akılcı İlaç Kullanımı ve COVID-19 Pandemisinde NSAIDs Kullanımı ile İlgili Son Tartışmalar
Doç. Dr. Sina Esmaeilzadeh Arman
15:45 - 16:00 Tartışma
10:00 - 11:00 OSTEOPOROZ TEDAVİSİ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Ülkü Akarırmak
10: 00 - 10:15 Tedaviye Uyum
Prof. Dr. Yeşim Gökçe Kutsal
10:15 - 10:30 Düşük, Orta ve Yüksek Kırık Riski Olan Osteoporotik Hastalarda Tedavi Yaklaşımı
Prof. Dr. Ülkü Akarırmak
10:30 - 10:45 Osteoporoz Tedavisindeki Algoritmaların Karşılaştırılması: İlaç Tatili
Prof. Dr. Şansın Tüzün
10:45 - 11:00 Tartışma
11:00 - 11:30 Ara
11:30 - 12:15 İKİNCİL OSTEOPOROZ
Oturum Başkanı: Prof. Dr. Şansın Tüzün
11:30 - 11:45 İmmobilizasyon
Doç. Dr. Tuğçe Özekli Mısırlıoğlu
11:45 - 12:00 Glukokortikoid Kullanım
Doç. Dr. Deniz Palamar Kadıoğlu
12:00 - 12:15 Tartışma
12:15 - 12:30 KAPANIŞ