Kongremiz TTB-STE/SMG Akreditasyon-Kredilendirme Kurulu tarafından akredite edilip 12,5 TTB-STE/SMG Kredi Puanı verilmiştir. Kongre sonrasında kredinizi tanımlayabilmeniz için TC Kimlik numaranızı TTB Konu Başlığı ile osteoporoz@opteamist.com adresine iletmenizi rica ederiz.

bilimsel program


İndirilebilir Pdf Bilimsel Program
Saat / Salon

Salon 1

Salon 2

13:30-15:30 KURS 1
Kinezyobantlama Teknikleri
Eğitmenler:
Elif Akalın, Selmin Gülbahar
KURS 2
PRP & Ozon Terapi
Eğitmenler:
Yeşim Kirazlı, Funda Atamaz Çalış
Saat / Salon Salon A
15:30 - 15:45 AÇILIŞ
15:45 - 16:30 KONFERANS
Güncel Kılavuzlar Eşliğinde Osteoporoz Tedavisi
Oturum Başkanları:
Yeşim Gökçe Kutsal, Ayşe Küçükdeveci
Konuşmacı:
Yeşim Kirazlı
16:30 - 17:00 Ara
17:00 - 17:30 AKILCI İLAÇ OTURUMU
Oturum Başkanları:
Yeşim Gökçe Kutsal, Ayşe Küçükdeveci
Konuşmacı
: Jale İrdesel
17:30 -18:30 SÖZEL BİLDİRİ OTURUMU
Oturum Başkanları :
Oya Özdemir , Zafer Günendi
17:30-17:35 S-01 Evde Yaşayan Postmenepozal Kadınlarda Düşme Korkusunun Sedanter Davranış, Fiziksel Performans,El Kavrama Gücü ve Kemik Mineral Dansitesi Üzerine Etkisi
İlknur Aykurt Karlıbel
17:35-17:40 S-02 Kronik Kas İskelet Sistemi Ağrısı İle Başvuran ileri Yaş Hastalarda Geleneksel ve Tamamlayıcı Tedavilerin Kullanımı
Sevinç Külekçioğlu
17:40-17:45 S-03 Adölesan İdiyopatik Skolyoz ile D Vitamini Serum Seviyeleri Arasındaki İlişki
Gülseren Demir Karakılıç
17:45-17:50 S-04 Osteoporoz Farkındalığının Kinezyofobi Üzerine Etkisi
Tuğba Şahbaz
17:50-17:55 S-05 Radyolojik Diz Osteoartrtiti Evreleri ile Hematolojik İnflamatuar Parametreler Arasındaki İlişkinin Gösterilmesi
Cansın Medin Ceylan
17:55-18:00 S-06 Aile Hekimlerinin Osteoporoz ve Ağrı Arasındaki İlişkiye Dair Bakış Açılarının Değerlendirilmesi
Yakup Erden
18:00-18:05 S-07 Vitamin D Eksikliği Non-Spesifik Kas İskelet Sistemi Ağrıları ile İlişkili Olabilir mi?
İbrahim Eke
18:05-18:10 S-08 Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanlarının Osteoporoz Yönetiminde Yaşadığı Zorluklar, Kalitatif Bir Çalışma
Seçkin Özcan
18:10-18:15 S-09 Ankilozan Spondilit Tanılı Hastalarda Serum D Vitamini Seviyesinin Hastalık Aktivitesi ile İlişkisi
Filiz Meryem Sertpoyraz
18:15-18:20 S-10 Gonartroz Hastalarının Konservatif Tedaviye Uyumu, Kalitatif Bir Çalışma
Seçkin Özcan
18:20-18:25 S-11 Bir Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğinde Yapılan İntraartiküler ve/veya İntralezyoner Enjeksiyon Tedavilerine COVID-19 Pandemisinin Etkisi
İbrahim Eke
18:25-18:30

S-12 Osteoporoz Tedavisine Yetersiz Yanıtın Değerlendirilmesi
Ayşegül Yaman

Saat / Salon Salon A
08:45 - 10:00 PANEL
Osteoporozda Tanı ve Tedaviye Güncel Bakış
Oturum Başkanları:
Nurten Eskiyurt, Merih Sarıdoğan
08:45 - 09:10 FRAX Algoritması Yeni Versiyonu Ne Değer Kattı?
Şansın Tüzün
09:10 - 09:35 DXA Raporu Nasıl Yorumlanmalı?
Oya Özdemir
09:35 - 10:00 Osteoporozu Ne Kadar Süreyle Tedavi Etmeliyiz?
Dilşad Sindel
10:00 - 10:50

UYDU SEMPOZYUMU - AMGEN
Dikkat Kırılabilir! Osteoporozun risklerinin farkında mıyız?

Moderatör: Yeşim Kirazlı
Konuşmacılar: Şansın Tüzün, Derya Demirbağ Kabayel, Fethi Emre Ustabaşıoğlu

10:50 - 11:10 Ara
11:10 - 11:50 MÜNAZARA
Fiziksel Aktivite, Osteoporoz/Osteoartrit: Yararlı mı? Riskli mi?

Moderatör: Elif Akalın
Tartışmacılar: Özlem El, Funda Çalış
11:50 - 12:30

UYDU SEMPOZYUMU - ALİ RAİF
Kimse Kırılmadan; Osteoporozda Önlenebilir Kırıklar ve Sürdürülebilir Tedavi

Moderatör: Yeşim Gökçe Kutsal
Konuşmacı: Elif Akalın

12:30-13.30 Öğle Yemeği
13:30-15:00 PANEL
2022 Yılında Osteoartritin Farmakolojik ve Non-Farmakolojik Tedavisi: Farklı Kılavuzlar Arasında Uyumu Nasıl Sağlayalım?
Oturum Başkanları:
Jale Meray, Özlen Peker
13:30-14:00 El Osteoartriti Tedavisinde Güncelleme
Selmin Gülbahar
14:00-14:30 Diz Osteoartriti Tedavisinde Güncelleme
Ülkü Akarırmak
14:30-15:00 Kalça Osteoartriti Tedavisinde Güncelleme
Zafer Günendi
15:00-15:30 Ara
15:30-17:00 OTURUM
Kas İskelet Sistemine Güncel Bakış
Oturum Başkanları:
Jale İrdesel, Özlem El
15:30-15:50 Osteoporoz Tedavisinde Gelecekte Bizleri Neler Bekliyor?
Özlen Peker
15:50-16:20 Kronik Böbrek Hastalığında ve Karaciğer Hastalığında Osteoporozu Nasıl Tedavi Etmeliyiz?
Rengin Güzel
16:20-16:40 COVID-19 Kas-İskelet Sistemini Etkiliyor mu?
Ayşe Küçükdeveci
16:40-17:00 Sarkopenide Yeni Ne Var?
Sibel Eyigör
Saat / Salon

Salon A

09:00-10:30 ZOR OLGULAR OTURUMU
Moderatörler:
Sema Öncel, Berrin Durmaz
Konuşmacılar:
Filiz Sertpoyraz, Ebru Şahin , Ece Çınar
10:30-11:00 Ara
11:00-11:30 YUVARLAK MASA OTURUMU
Fraktür Liyazon Servis (FLS)ler

Yeşim Gökçe Kutsal, Şansın Tüzün, Ülkü Akarırmak, Dilşad Sindel, Yeşim Kirazlı
11:30 - 11:45 KAPANIŞ
Modal